Merkez : 90 380 536 43 38 90 (532) 317 54 70
Şube : 90 380 536 42 11
info@uçarlar.com.tr
MERKEZ ŞUBE

KÖMÜR SATIŞI

KÖMÜR SATIŞI

Alyak Kömür

Kömürlerin kullanımında genel olarak tane boyutu önemli bir faktördür. Kömürler, eleme sistemindeki üst ve alt elek açıklıkları ile belirtilen boyut gruplarına ayrılır. Çeşitli boyut grubundaki kömürler değişik tüketim yerlerinde kullanılırlar. Piyasaya arz edilen ürünler, tane boyutunun yanı sıra kül, kükürt ve nem içerikleri, mineral madde içerikleri, kalorifik değerler ile yıkanabilirlik, kurutulabilirlik, briketlenebilirlik ve koklaşabilirlik parametreleri bazında sınıflandırılırlar.

Papila Kömür

Papila Maden ’ in ithalatını yaptığı SİBİRYA SSPK marka kömürdür & ithalatçı şirketin 4 markasından biri olan I.Kalite Zenginleştirilmiş Kömürdür.

I.Kalite Zenginleştirilmiş Kömür, kullanımındaki verimliliği arttırılmış çevresel etkileri azaltılmış kömürdür. Kömürün yanması sonucu ortaya çıkan emisyon azalırken tüketilen her ton kömürden elde edilen faydalı enerji arttırılmıştır.

Papila Maden tarafından ithalatı yapılan kömür T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan standartlara & bunların gerektirdiği belgelere sahiptir.